Ugang 2016

Ugangprosjektet startet i 2014 og fikk navnet Ugang, et ordspill på ugang og undergang.

 

Sykkelbane

Ta sykkelen til sentrum!

1
1

Byliv i Drammen

Byliv skal gi økt aktivitet og publikumsrettet handel i Drammen sentrum. Programmet ledes av Byen Vår Drammen og et bredt spekter av aktører og interessenter i Drammen sentrum. 

Hensikten med programmet er å styrke bylivet, videreutvikle publikumsrettet næringsvirksomhet og skape aktivitet og attraktivitet. Byliv bygger videre på den positive byutviklingen som har skjedd i Drammen de seneste tiårene og skal dra mest mulig nytte av de investeringene som er gjort i infrastruktur, kunnskapsmiljøer, kulturanlegg mv.

Byen Vår Drammen tok initiativ til satsingen og samarbeider tett med Drammen kommune, næringslivet i byen, handelsnæringen, eiendomsbransjen, kulturlivet, hotell- og restaurantbransjen, idretten og insam as om Bylivsprogrammet (2015-2019).

Les mer om bylivsprogrammet

Aktuelle prosjekter