Sykkelbanen for barn ble satt ut på Grev Wedels plass i 2015 og stod det er også i 2016. Den er en del av Bylivs prosjekt for utvikling av Gågata og Grev Wedels plass. I 2017 vil den få en annen plassering.

Bruk av banen er gratis, den passer for alle, og er spesielt egnet for barn i alle aldersgrupper. Det er en fordel at barna har noe basisferdigheter innen sykling. Sykkelanlegget er mobilt, er åpent i sykkelsesongen og skal flyttes til andre egnede steder i sentrum når Grev Wedels plass videreutvikles. Det er et velprøvd anlegg og konsept som er etablert flere steder i verden, og det benyttes på eget ansvar.

Med sykkelbanen ønsker Byliv å få flere til å bruke området Gågata-Grev Wedels plass. Det er også viktig å bidra til at Drammen sentrum blir et attraktivt sted for sykling.

-Å ta sykkelen til sentrum er enkelt og attraktivt for veldig mange i Drammen, vi må bare bli flinkere til å bruke denne muligheten, sier Tom Søgård i Byen Vår Drammen. – Med sykkel kan du parkere rett utenfor døra til butikkene du skal besøke, og du kan ta deg et glass vin når du er på restaurant. Sykkel og sentrum hører rett og slett sammen. Og hvis flere sykler til og i sentrum vil det bli enda viktigere å tilrettelegge mer for dette framover, med bedre sikkerhet og økt sykkelkultur.

-Sykkelbanen skal også bidra til å øke barns sykkelferdigheter og skape god sykkelkultur. Sykkelvanene til morgendagens syklister etableres i dag, fortsetter Søgård.

Sykkelbanen er et resultat av samarbeid på tvers mellom flere aktører i byen. Det er etablert gjennom satsingen Byliv, og er finansiert av Sparebanken Øst, Drammen kommune og Drammen Idrettsråd.

For mer informasjon: Ta kontakt med Tom Søgård, Byen Vår Drammen, 906 09 992, tom@bvd.no