Mange er nysgjerrige på hvordan el-sykkel eller lastesykkel fungerer, og om dette passer inn i deres hverdagstransport og -logistikk. Kommer el-sykkelen opp bakkene til der jeg bor? Hvordan er det å sykle med flere poser dagligvarer på lasteplanet? Liker barna å sitte på til og fra barnehagen? Sparer jeg noe tid på dette i forhold til å velge bilen? For å la folk finne ut av dette tilbyr nå Drammen kommune 2 ukers utlån av elektriske lastesykler og vanlige elsykler.

Elsykkelbiblioteket ble veldig godt mottatt og det er nå nærmere et halvt års ventetid på lån av sykkel. Dette betyr at innbyggerne i Drammen er nysgjerrig på denne transportformen, og dette kan bidra til å redusere bilkjøring i byen. Prosjektet er inspirert av Cykelbiblioteket i Malmø som har vært veldig generøse med å dele på sine erfaringer. Her kan du lese mer om tjenesten, betingelser og påmelding.

Med utgangspunkt i Bylivsprogrammet i Drammen har Drammen kommune og Buskerudbyen finansiert og organisert tilbudet som ble lansert 21. juni.