Prosjektet skal bidra til å skape liv på torget slik at brukere av torget og knutepunktet får en god opplevelse ved møte med Drammen. Økt aktivitet og flere mennesker på torget vil gi økt trivsel og bedre næringsgrunnlag for aktører tilliggende torget. Prosjektet har jobbet med følgende strategi: Kaffe – Vann – Info. Prosjektet har i fase 1 arbeidet med en langsiktig strategi om å få til et målpunkt med kaffeservering, en fast vannpost og informasjon og forvaltning av torgets rullerende aktiviteter gjennom året. Sommeren 2015 er det igangsatt temporære tiltak.

Blomsterurner, bordtennisbord og sjakkbrikker er tilskudd til prosjektet fra Drammen Kommune. Hengekøyene er levert av Chillax Hengekøyer. Driften av tiltakene var tenkt lagt til uteserveringen, men ble i stedet løst ved felles innsats hvor både Jovialen, Drammen Kommune og Greenspeed drar sammen. Det vil bli arbeidet videre med løsning for serveringskonsept sommeren 2016.

Prosjektet har fått positive tilbakemeldinger fra brukerne og aktører rundt torget. Torget er ofte besøkt av mennesker i ulike aldersgrupper, men benyttes i dag mer som en transportåre enn et sted for opphold. Tiltak som kan bidra til økt aktivitet og opphold sees derfor på som positivt. Dette vil kunne gi positive ringvirkninger både for næringsdriv-ende som har sin adresse mot torget og for brukere som daglig passerer over torget. Tiltakene som er igangsatt for sommeren 2015 skal kunne evalueres for videre arbeid. Dette er tiltak som uteservering, bordtennis, hengekøyer og utesjakk. Torget er også ytterligere f􀀀orskjønnet med flere blomsterurner.